خط ویژه تماس با اتاق سرور
«اتاق سرور دات کام» پایگاه تخصصی طراحی و اجرای شبکه و زیرساخت مرکز داده ها


اخبار تخصصی فناوری اطلاعات و شبکه

ما گلچین اخبار فناوری اطلاعات ایران و جهان را در اختیار شما قرار میدهیم

اصطلاحات تخصصی در شبکه و اتاق سرورها

Importance-of-vocabulary
تعریف اصطلاحات و علایم اختصاری تجهیزات شبکه و اتاق سرور :
 
Access floor : کف کاذب
 
سیستم کف پوش دارای تایل های کاملا متحرک و قابل تعویض است که بر روی پایه ها ( Pedestal ) یا شاسی (Stringer) قابل تنظیم یا هر دو قرار گرفته و قابلیت دسترسی به فضای زیرین خود را فراهم می آورد .
 
Access Provider : شرکت یا اپراتور سرویس دهنده
 
اپراتور هر نوع تسهیلاتی که برای انتقال سیگنال مخابراتی از/ به تجهیزات ارتباطی شیکه سمت مشتری استفاده می شود .
 
Administration : مدیریت
 
تمامی روش های بر چسب گذاری ،شناسایی، مستند سازی و استفاده از تجهیزات شبکه مورد نیاز،برای اعمال هر گونه تغییرات در زیر ساخت شبکه.
 
Backbone :ستون فقرات
 
هرگونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ، کابل شبکه یا رسانا ها ) بین هرکدام از فضا های :اتاق مخابراتی ،اتاق سرور،تر مینال های هر طبقه ،تاسیسات ورودی و اتاق تجهیزات شبکه را گویند.
در مرکز داده ، هر گونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ،کابل شبکه یا رساناها ) بین هر کدام از فضاهای زیر : اتاق یا فضای ورودی کابل شبکه ،MDA،HDA و اتاق مخابرات را گویند .
Backbone Cable : کابل ستون فقرات
 
به Backbone نگاه کنید .
 
Bonding : اتصال بخش های فلزی
 
اتصال بخش های فلزی ، با هدف تشکیل یک مسیر رسانای الکتریکی جهت اطمینان از پیوستگی الکتریکی ایجاد ظرفیت لازم برای هدایت ایمن هر جریان احتمالی تحمیل شده .
 
Cabinet: رک
 
محفظه ای که امکان محصور کردن تجهیزات شبکه و مخابراتی ،تجهیزات سربندی مانند پچ پنل ها و دیگر تجهیزات سخت افزاری شبکه مرتبط را فراهم می کند .
 
Cabinet (telecommunication): رک مخابراتی
 
محفظه ای با در پوش های لولایی که سربندی کابل های مخابراتی و شبکه ،سیم کشی ها و تجهیزات ارتباطی شبکه در آن فراهم می شود .
 
Cable : کابل
 
مجموعه ای از یک یا چند رسانای عایق بندی یا فیبر های نوری درون یک روکش .
 
Centralized Cabling : کابل کشی متمرکز
 
یک روش در کابل کشی بین محل بهره برداری از شبکه و cross connect اصلی یک شبکه است که از طریق کابل کشی یکسره از روش های Passive مانند interconnect،pull through cable یا splice در اتاق سرور همان ساختمان ایجاد می شود .
 
Channel : کانال
 
یک مسیر انتقال بین دو نقطه که برای برقراری ارتباط بین تجهیزات شبکه از آن استفاده می شود .
 
Common equipment room telecommunication: اتاق عمومی تجهیزات ( مخابرات )
 
فضای پوشیده و محفوظی که برای استقرار تجهیزات اتصالات Backbone چندین مشتری در یک ساختمان یا Campus استفاده شود .
 
Computer Room: اتاق سرور
 
یک فضا با معماری و کاربری خاص که برای استقرار تجهیزات شبکه و پردازش اطلاعات ساخته شده است .
 
Conduit: بستر به صورت ترانک یا لوله
 
مسیر عبور کابل شبکه با سطح مقطع دایره ای شکل .
ساختاری جهت عبور و هدایت کابل شامل یک یا چند داکت .
 
 
Connection hardware: سخت افزار اتصال
 
تجهیزات سخت افزاری اتصال مکانیکی کابل
 
Consolidation Point: نقطه تجمیع
 
تقطه ای که کابل کشی های انتهایی به کابل کشی های اصلی ساختمان متصل می شوند .
 
Cross-connect : دستگاه برقراری اتصال متقابل
 
یک وسیله که امکان سربندی کردن کابل های شبکه و برقراری ارتباط بین دو کابل متفاوت سربندی شده را فراهم می کند .
 
Cross-connection: نحوه برقراری اتصال متقابل
 
نقشه شماتیک نحوه ی برقراری اتصال متقابل ( از طریق تجهیزات cross-connect )بین مسیر های کابل و تجهیزاتی که هر کدام روی دستگاه سخت افزاری مربوط به خود با هر نوع کابل رابط یا جامپر وصل شده اند.
 
Data Canter : مرکز داده
 
یک ساختمان یا بخشی از یک ساختمان که عملکرد اصلی آن فراهم کردن فضای استقرار یک اتاق سرور و فضای لازم برای نگهداری و پشتیبانی آن می باشد.
 
Earthing: عمل ایجاد اتصال به زمین
 
به Grounding نگاه کنید .
 
Electromagnetic interference: تداخل الکترومغناطیس
 
نیروی الکترو مغناطیس القایی یا انتقالی است که اثرات ناخواسته ای بر روی تجهیزات شبکه و الکترونیکی یا انتقال سیگنال دارد .
 
Entrance room or space (telecommunication) : اتاق یا فضای ورودی کابل مخابراتی یا شبکه
 
اتاق یا فضایی که در آن Backbone های ارتباطی بین ساختمان یا داخل ساختمان به هم متصل می شوند .
 
Equipment Cable , cord : کابل یا سیم تجهیزات
 
یک یا دسته ای از کابل ها که برای متصل کردن تجهیزات ارتباطی که به کابل کشی افقی یا Backbone،به کار برده می شوند .
 
Equipment distribution area : ناحیه توزیع تجهیزات (EDA)
 
قسمتی از اتاق سرور که توسط رک ها و ملحقاتشان اشغال می شود .
 
Equipment room : اتاق تجهیزات
 
یک اتاق مرکزی برای استقرار تجهیزات شبکه و مخابراتی که شرایط محیطی در آن تحت کنترل قرار دارد و معمولا یک cross-connect اصلی یا میانی را در خود جای می دهد .
 
Fiber optic: فیبر نوری
 
به optical fiber نگاه کنید .
 
Ground : اتصال زمین
 
یک مسیر رسانای تصافی یا غیر تصادفی ، بین یک مدار الکتریکی و زمین ، یا بین آن ها و هر جسم رسانا که به عنوان زمین عمل کند .
 
Grounding : عمل اتصال به زمین
 
عمل ایجاد اتصال به زمین
 
Grounding conductor : رسانای اتصال به زمین
 
یک رسانا که برای اتصال الکترود زمین به شینه ی ارت اصلی ساختمان ها استفاده می شود .
 
Horizontal Cabling : کابل کشی افقی
 
کابل کشی بین پریز شبکه و هر کانکتور مخابراتی تا cross-connect افقی یا فرعی که همان پریز یا کانکتور را هم شامل شود .
کابل کشی بین پریز سیستم BMS یا اولین سربندی مکانیکی کابل در مسیر کابل کشی فرعی تا cross-connect افقی یا فرعی که شامل همان پریز یا اتصال هم شود .
در مراکز داده ،کابل کشی افقی به کابل کشی گفته می شود که از cross-connect فرعی (در MDA یا HDA) به پریز های تعبیه شده در EDA یا ZDA انجام می شود .
Horizontal Cross- connect : دستگاه اتصال متقابل فرعی یا HC
 
یک وسیله برای برقراری اتصال متقابل بین کابل کشی افقی و هر کابل کشی دیگر ( نظیر کابل کشی افقی ،Backbone و کابل کشی تجعیزات شبکه (
 
Horizontal distribution area : ناحیه توزیع افقی یا HDA
 
فضایی در اتاق سرور که تجهیزات cross-connect افقی یا فرعی در آنت قرار می گیرد .
 
Infrastructure (Telecommunication) : زیر ساخت مخابراتی و شبکه
 
مجموعه ای از اجزای مخابراتی و شبکه ، به استثنای تجهیزاتی که نیاز های اصلی و اولیه انتقال و توزیع اطلاعات را در یک ساختمان تامین می کنند .
 
Interconnection: اتصال داخلی
 
اتصال مستقیم یک کابل با کابل دیگر با استفاده از یک سخت افزار ، بدون کابل رابط
 
Link : پیوند
 
یک مسیر انتقال بین دو نقطه ( بدون در نظر گرفتن تجهیزات سخت افزاری در دوطرف ، کابل آن ها و کابل هایی که از بیرون به این مسیر متصل می شوند .
 
Main distribution area : ناحیه توزیع اصلی یا MDA
 
فضایی در یک اتاق سرور که تجهیزات اتصال متقابل اصلی در آن واقع شده است .
 
Media (Telecommunication): رسانه مخابراتی
 
سیم ، کابل و رساناهایی که برای ایجاد ارتباطات استفده می شوند .
 
Modular Jack: کیستون شبکه یا کیستون تلفن
 
سر سیم مادگی قفل دار یا بدون قفل که ممکن است 6 یا 8 محل اتصال داشته باشد ولی الزاما نیازی به اتصال همه پین ها نیست .
 
Multimode optical fiber : فیبر نوری مالتی مود
 
یک فیبر نوری که مسیر های متعدد نور را هم زمان از خود عبور می دهد .
 
Multipair Cable : کابل چند زوجی شبکه
 
Optical fiber : فیبر نوری
 
هر تار ساخته شده از مواد عایق که نور را در خود عبور می دهد .
 
Optical fiber cable : کابل فیبر نوری
 
مجموعه ی یک یا چند فیبر نوری
 
Patch Cord : پچ کورد
 
قطعه ای کابل که در یک یا دو انتهای آن سرسیم ( کانکتور) نصب شده است .
 
Patch Panel : پچ پنل
 
یک سیستم اتصال سخت افزاری که با استفاده از کابل های رابط امکان سربندی کابل و مدیریت کابل کشی را فراهم میکند .
 
Pathway : بستر
 
بستر استقرار کابل های ارتباطی
 
Screened twisted – pair (SCTP): زوج به هم تابیده حفاظ دار
 
یک کابل بالانس با پوشش حفاظتی .
 
Shield : پوشش
 
یک لایه فلزی که اطراف یک رسانا یا گروهی از رساناها قرار می گیرد
 
Single-Mode optical fiber : فیبر نوری سینگل مود
 
یک فیبر نوری که همزمان تنها یک مسیر از نور را در خود انتقال می دهد .
 
Star topology : هم بندی ستاره ای
 
یک نوع توپولوژی که در آن کابل های ارتباطی از یک نقطه ی مرکزی به سمت سایر نقاط توزیع شده اند .
 
Telecommunication : مخابرات
 
هرنوع انتقال ،انتشار و در یافت علایم ،سیگنال ها ،نوشته ها، تصاویر و صدا ها به طور کلی انتقال اطلاعات با هر ماهیتی ، به وسیله کابل ، بی سیم و از طریق نور یا سیستم های الکترو مغناطیس ، مخابرات نامیده می شود .
 
Server Room : اتاق سرور
 
یک بنای محصور برای استقرار تجهیزات شبکه ،مخابراتی ،سربندی ها و اتصال متقابل کابل ها
 
Wire : سیم
 
یک رسانای فلزی تک رشته و یا افشان عایق بندی شده .
 
Wireless: بی سیم
 
تکنولوژی استفاده از انرژی الکترومغناطیسی منتشر در فضا ( نظیر فرکانس رادیویی و سیگنال های ماکروویو و نور ) که با عبور از این فضای آزاد اطلاعات را انتقال می دهد .
 
Zone distribution area : ناحیه ی توزیع منطقه ای یا ZDA
 
فضایی در یک اتاق سرور ، که یک پریز منطقه ای Zone outlet یا Consolidation در آن واقع شده است .
 
Zone outlet : پریز منطقه ای
 
یک سخت افزار اتصال در یک ZDA که کابل کشی افقی در انتهای مسیر خود ، در آن سربندی می شود و بدین وسیله کابل شبکه می تواند به EDA متصل شود .
 
 
 
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

نخستین مرکز دیتا سنتر آموزشی غرب کشور در کرمانشاه ...
بررسی سیستم اطفا حریق آیروسل در دیتاسنتر

مطالب مرتبط

 

نظرات

بدون نظر
عضو سایت هستید ؟ وارد شوید
مهمان
شنبه, 15 جون 2024
شماره تماس اتاق سرور دات کام
اتاق سرور چیست؟  اتاق سرور یا مرکز داده اصلی ترین بخش یک شبکه ساخت یافته در سازمانها میباشد .نیاز به مدیریت متمرکز منابع، کاهش هزینه های نگهداری، مقابله موثر با تهدیدات امنیتی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات بصورت 24 ساعته، طراحی یک دیتاسنتر یا اتاق سرور مناسب با ویژگیهای مورد نیاز را اجتناب ناپذیر نموده است. اتاق سرور خود را به ما بسپارید
شما می توانید با استفاده از لینک زیر فرم درخواست خدمات را پر و ارسال بفرمائید .

ثبت آنلاین درخواست و سفارش

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
گوگل پلاس آپارات اینستاگرام کانال اتاق سرور در تلگرام فیس بوک