راه حل های سرمایشی

 
COOLING SOLUTIONS
 
با توجه به کارکرد 24 ساعته تجهیزات گرمازای IT در مرکز داده، توصیه می گردد به منظور تأمین سرمایش مورد نیاز، ضمن همسان سازی مسیرهای جریان هوای سرد و گرم، راهکار مشخصی جهت توزیع هوای سرد و جمع آوری هوای گرم در نظر گرفته شود.
به طور کلی سه راهکار زیر به منظور کنترل دما در یک مرکز داده استفاده می گردد:
♦ Room-Oriented
♦ Row-Oriented
♦ Rack-Oriented
وظیفه اصلی سیستم سرمایش، تولید سرما و توزیع آن برای استفاده تجهیزات است. در بخش اول یعنی تولید سرما، هر سه راهکار مشابه هستند. به عبارتی مقدار سرمایی که تولید می کند برابر با مقدار گرمایی است که در اتاق توسط تجهیزات تولید می شود. در بخش دوم یعنی توزیع هوای سرد تولید شده، هر یک از سه راهکار دارای روش های منحصر به فردی برای توزیع هوای سرد هستند. در تصاویر زیر می توان تفاوت های میان سه راهکار را مشاهده نمود:


اولین راهکار سرمایشی مراکز داده، راهکار مبتنی بر اتاق Room Oriented است. در این راهکار واحد CRAC و یا Computer Room Air conditioner به کل اتاق اختصاص داده می شود. در راهکار مبتنی بر ردیف Row Oriented، واحد CRAC به هر ردیف اختصاص می یابد و در راهکار مبتنی بر رک Rack Oriented، واحد CRAC به هر رک اختصاص می یابد. جزئیات سه راهکار سرمایشی در جدول زیر ارایه شده است.
روش های توزیع
مکانیزم سیستم سرمایشی در مرکز داده با ظرفیت بالا، به صورت توزیعی و بازگشتی است. برای هر مکانیزم، سه روش اصلی زیر وجود دارد:

♦ غیرمتمرکز (Flooded) :
در راهکار Flooded سیستم توزیع یا بازگشتی بدون هیچ گونه داکت کشی خاصی، جریان هوا را توزیع و یا جمع آوری می کند.

♦ نیمه متمرکز (Locally Ducted):
در راهکار Locally ducted جریان هوا از طریق داکت در نزدیکی راهروی سرد یا گرم، متناسب با سیستم توزیع یا بازگشتی، توزیع و جمع آوری می گردد.

♦ متمرکز (Fully Ducted):
در راهکار Fully Ducted سیستم توزیع و جمع آوری به طور مستقیم، از طریق یک مسیر بسته از راهروی گرم یا سرد، جریان هوا را توزیع و یا جمع آوری می کند.
هر یک از روش های مذکور می تواند به صورت ترکیبی در سیستم توزیع و یا جمع آوری استفاده گردد. بدین ترتیب 9 روش مختلف ایجاد خواهد شد. در شکل زیر می توان هر یک از روش های ترکیبی را مشاهده نمود:
اولین دیتاسنتر IBM
آشنایی با NOC در دیتاسنتر

مطالب مرتبط

 

نظرات

بدون نظر
عضو سایت هستید ؟ وارد شوید
مهمان
جمعه, 01 بهمن 1400
اگر تمایل دارید بعد از ثبت نظر به صورت خودکار عضو شوید فرم را پر کنید