آذر
28

کاهش ريسک هاي شرايط محيطي نامناسب در مراکز داده

کاهش ريسک هاي شرايط محيطي نامناسب در مراکز داده
لزوم گردآوری راهبرد های تضمین کار و جنبش بی وقفه خواه شرکتی در دسته بهداشتی، دارویی یا مالی تکاپو داشته باشد، خواه در هر پهنه دیگری، باید استراتژی هایی برای تضمین ادامه بی وقفه کار و جنبش بازرگانی آن کمپانی از قبل بدست مدیریت تأسیسات و تکنولوژی اطلاعات تعیین شود. شکی نیست که خرابی در ارتباطات، مخابر...
ادامه خواندن
  1517 بازدید
0 نظرات
1517 بازدید
  0 نظرات