ارديبهشت
18

راه حل های سرمایشی

  COOLING SOLUTIONS   با توجه به کارکرد 24 ساعته تجهیزات گرمازای IT در مرکز داده، توصیه می گردد به منظور تأمین سرمایش مورد نیاز، ضمن همسان سازی مسیرهای جریان هوای سرد و گرم، راهکار مشخصی جهت توزیع هوای سرد و جمع آوری هوای گرم در نظر گرفته شود. به طور کلی سه راهکار زیر به منظور کنترل دما در یک مرکز د...
ادامه خواندن
  790 بازدید
0 نظرات
790 بازدید
  0 نظرات