دی
04

ارتباطات شهری - رادیو و MPLS

ارتباطات شهری - رادیو و MPLS
تکنسین های ما آمادگی دارند تا به درخواست سازمانها، امکان ایجاد شبکه‌های محلی و فرامحلی و یکپارچه‌سازی ارتباطات داده و ارتباط بین دفاتر و شعب در سازمانها را بررسی و فراخور نیاز هر یک از شرکتها، پیشنهادی متناسب تهیه و ارائه نمایند.در سازمانهایی که دارای دفاتر پراکنده در سطح ملی یا بین المللی می باشند،...
ادامه خواندن
  2499 بازدید
0 نظرات
2499 بازدید
  0 نظرات